Är skolan verkligen avgiftsfri?

Är skolan verkligen avgiftsfri?
Är skolan avgiftsfri? Den ska vara den men hur ser det ut egentligen? Friluftsdagar, klasskassa, studieresor, utrustning till idrottslektioner och frukt till fruktstund – hur mycket pengar kan man kräva att en familj ska lägga ut på barnens skolgång? I skollagen står det att utbildningen ska vara avgiftsfri. Det står också att det ”får förekomma ...

En urusel politiker?

En urusel politiker?
Kumlanytts redaktör Lasse Litzén anser att jag är en urusel politiker. Detta eftersom jag misslyckades så kapitalt i talarstolen i tisdags. Nå, jag må kanske vara en urusel politiker men jag håller inte med om premisserna. Litzén menar att jag missat det här med samförstånd och att debattinlägget därmed missar målet. Jag borde ha försökt ...

När debatten slutar vara debatt

När debatten slutar vara debatt
I tisdags var det kommunfullmäktige i Kumla. På dagordningen fanns min motion om att göra Kumla till författarfristad – hela mitt huvudinlägg finns här. Med under kvällen fanns min praoelev Isac. Han är sexton år och går första året på gymnasiet och ville lära sig mer om politik. Under de tre veckor han är med ...

Särskilt boende för unga funktionshindrade

Särskilt boende för unga funktionshindrade
I senaste kommunfullmäktige kom svaret på vår motion om särskilt boende för unga med funktionshinder. Svaret från förvaltningen var bra. Man skriver där ”Socialförvaltningens bedömning är att behovet av gruppbostadsplatser är tillgodosett. Det finns dock fortfarande behov av differentierade boendeformer och insatser för aktuell målgrupp.” Med andra ord, man har beslutat om åtgärder som täcker ...

Författarfristad

Författarfristad
Tidigare i år la jag en motion om att Kumla bör blir en författarfristad. Hur det fungerar och vad det är kan man läsa om här Svenska Pen men enkelt uttryckt handlar det om att förföljda författare/skribenter får en fristad någon annanstans. Den arabiska våren är i sig ett tecken på vad det skrivna ordet ...