Särskilt boende för unga funktionshindrade

Särskilt boende för unga funktionshindrade
I senaste kommunfullmäktige kom svaret på vår motion om särskilt boende för unga med funktionshinder. Svaret från förvaltningen var bra. Man skriver där ”Socialförvaltningens bedömning är att behovet av gruppbostadsplatser är tillgodosett. Det finns dock fortfarande behov av differentierade boendeformer och insatser för aktuell målgrupp.” Med andra ord, man har beslutat om åtgärder som täcker ...

Påhopp och lögner

Påhopp och lögner
Egentligen hade jag tänkt skriva om författarfristäder men det får bli nästa gång. Nu blir det ett kort inlägg om kommunfullmäktige i Kumla. Många gånger får jag som folkvald höra att ”man får tåla en hård debatt” och ”det är bara retorik, smäll tillbaka istället” när jag tar upp att debattklimatet i fullmäktige är otrevligt. ...