Budgetanförande i Kumla fullmäktige 2013

Budgetanförande i Kumla fullmäktige 2013
Det här är det första anförandet jag höll under budgetdebatten 2013. Första anförande innebär att alla partiföreträdare får fem minuter – utom majoriteten som får tio – på sig där övriga inte får begära replik. Blåklinten har en lång historia i landet. I åkrarna ser vi den numer inte lika ofta då man med kemiska ...