Låt barn återförenas med föräldrar

Idag lämnar Barnrättighetsutredningen sitt betänkande om barnkonventionen till barnminister Åsa Regnér. När barnkonventionen blir svensk lag måste alla myndigheter pröva sina beslut utifrån barnens bästa. Liberalerna välkomnar lagstiftningen men oroas över de dubbla budskap som sänds ut från regeringen. – Alla barn har rätt till sin familj, det är en grundläggande mänsklig rättighet. Samtidigt gör ...

Inlägg om glasögon för barn

Herr talman Börja med att yrka Bifall till reservation 1 och 7 Att sitta i klassrummet och inte se vad som står på tavlan. Att plötsligt få en boll i huvudet på idrotten, en boll som kom från ingenstans eftersom man inte såg den. Att ständigt ha huvudvärk. Så ska inga barn behöva ha det. ...

Närvarande vuxna viktigt på ankomstboendena

29. januari 2016 Barn 1
Närvarande vuxna viktigt på ankomstboendena
Efter 450 intervjuer med barn och unga på ankomstboenden runt om i Sverige visar Barnombudsmannen (BO) på allvarliga brister i mottagandet av ensamkommande barn. Mat som inte alltid räcker, ingen läkarvård eller tandvård trots behov och bristfällig och ibland rent felaktig information från personalen. Ensamheten hos många är stor och tillsammans med sysslolösheten ökar ångesten. Kläder, särskilt ytterkläder och skor saknas ofta.

Motion om barnbalk

Motion om barnbalk
Den allmänna motionstiden är slut och jag har lämnat in mina första motioner i riksdagen. Några har ett direkt länsperspektiv så som saneringen av Kvarntorpsområdet, andra mer övergripande, som den här om barnbalk. Idag finns en föräldrabalk som behandlar rättsförhållandet mellan föräldar barn coh som funnits sedan 1950. Visserligen har den reviderats men det är dags ...

”Är du bög eller?”

”Är du bög eller?”
Jag har hört orden så många gånger, på skolgårdar, i klassrum, matsalar, på gatorna, ja överallt där pojkar, killar, unga män (och ibland inte så särskilt unga män) rör sig. Just den här gången var det på en skolgård där hela lågstadiet var ute på förmiddagsrast. Aldrig är det den fråga det skulle kunna se ...

Barn har egna asylskäl

Barn har egna asylskäl
”Mamma, kan de tvinga oss att lämna Sverige?” Frågan ställdes med tyst och lätt darrande röst av min dotter. Hon hade sett mig när jag varit med på Tvärsnytt och pratat om familjen som efter åtta år i Sverige skulle utvisas. Lika länge som min dotter har levt har Fadi och Katia bott i Sverige. De ...

Ta det lugnt, var ledig! Ha!

Jag får höra att jag måste ta det lugnt och vara ledig ibland. Ha! Finns inget så stressigt som att vara ledig ju! Vi kan ta idag som ett exempel. Jag vaknar före alla andra och sitter länge med min tekopp och läser tidningen. Grisarna får frukost och går ut i hagen en sväng. Jag ...

Barn har rättigheter!

Ett barn som utsätts för ett brott, själv begår ett brott eller är med om en vårdnadstvist befinner sig i en otroligt utsatt situation. Barn har svårt att hävda sig i en rättsprocess och upplever ofta att ingen lyssnar på dem, tar dem på allvar eller att de inte blir trodda. Så får det inte ...