Är skolan verkligen avgiftsfri?

Är skolan verkligen avgiftsfri?
Är skolan avgiftsfri? Den ska vara den men hur ser det ut egentligen? Friluftsdagar, klasskassa, studieresor, utrustning till idrottslektioner och frukt till fruktstund – hur mycket pengar kan man kräva att en familj ska lägga ut på barnens skolgång? I skollagen står det att utbildningen ska vara avgiftsfri. Det står också att det ”får förekomma ...