Låt barn återförenas med föräldrar

Idag lämnar Barnrättighetsutredningen sitt betänkande om barnkonventionen till barnminister Åsa Regnér. När barnkonventionen blir svensk lag måste alla myndigheter pröva sina beslut utifrån barnens bästa. Liberalerna välkomnar lagstiftningen men oroas över de dubbla budskap som sänds ut från regeringen. – Alla barn har rätt till sin familj, det är en grundläggande mänsklig rättighet. Samtidigt gör ...

Depression är en dödlig sjukdom

För flera år sedan låg jag på sjukhus. Där fanns en kvinna som var inlagd för att hon mådde så dåligt att hon vare sig orkade med sig själv eller någon annan – eller någonting alls. Man ville att hon skulle åka hem över helgen därför att man oftast mår bättre hemma och för att ...

Tankar från utfrågning om ensamkommande barn

10. februari 2016 Barn, Blogg 0
Tankar från utfrågning om ensamkommande barn
Av de 60 miljoner människor som är på flykt i världen är ungefär hälften barn. Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt och bland de som drabbas hårdast finns barnen. Förra året sökte 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige, en otrolig ökning från året innan då det var 7049 – ...

Inlägg om glasögon för barn

Herr talman Börja med att yrka Bifall till reservation 1 och 7 Att sitta i klassrummet och inte se vad som står på tavlan. Att plötsligt få en boll i huvudet på idrotten, en boll som kom från ingenstans eftersom man inte såg den. Att ständigt ha huvudvärk. Så ska inga barn behöva ha det. ...

Inlägg om cykelfrågor

Herr talman När jag började gymnasiet flyttade vi från Örebro till Kumla. De flesta av mina kompisar bodde i Örebro så jag ville självklart dit så ofta jag kunde. Problemet var att busskortet inte gällde på kvällar och helger. Vad gör då en tonåring med alla kompisar drygt två mil bort? Tja, dels blev det ...

Närvarande vuxna viktigt på ankomstboendena

29. januari 2016 Barn 1
Närvarande vuxna viktigt på ankomstboendena
Efter 450 intervjuer med barn och unga på ankomstboenden runt om i Sverige visar Barnombudsmannen (BO) på allvarliga brister i mottagandet av ensamkommande barn. Mat som inte alltid räcker, ingen läkarvård eller tandvård trots behov och bristfällig och ibland rent felaktig information från personalen. Ensamheten hos många är stor och tillsammans med sysslolösheten ökar ångesten. Kläder, särskilt ytterkläder och skor saknas ofta.