Motioner i riksdagen

Här hittar du de flesta motioner jag lagt. Klicka på titeln så kommer du till riksdagens hemsida och kan läsa mer eller se debatten.

De flesta är enskilda motioner och några har jag skrivit med kollegor. Jag har inte lagt in de motioner vi lagt som parti mer än som något undantag.

 

Riksmötet 2017/18

 

Barns rättigheter

Socialpolitik

 

Skola och utbildning

Kultur

 

Infrastruktur och kommunikationer

Övrigt

 

Tidigare motioner

Barns rättigheter:

Motion: En barnbalk för barns rättigheter

Motion: Stärk barnperspektivet och inför maxgräns på häktningstider 

Motion: Översyn av systemet med gode män

Motion: Barnkonventionens ställning som lag

Motion: Ratificera tredje tilläggsprotokollet

Motion: Förbud mot barnäktenskap

Motion: Barns rättigheter

Motion: Utredning om familjejuridik

Motion: Utredning av barns egna asylskäl

Motion: Införande av territorialprincipen vid medborgarskap

Skola och utbildning

Motion: Vidare studier för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Motion: Folkmordet seyfo i läroplanen

Motion: Möjlighet för fler att läsa till rektor

Socialpolitik

Motion: Missbruksvård

Motion: Metoden ”bostad först” i socialtjänsten

 

Rättspolitik

Motion: Stärk skyddet mot våld i nära relationer och sexualbrott

Motion: med anledning av skr. 2015/16:192 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

Motion: Husdjurens situation vid våld i nära relationer

 

HBTQ:

Motion:   Adoptioner för samkönade par

Motion: Svenskt hbtq-museum

Motion: Situationen för hbtq-flyktingar

 

Kultur:

Motion: Vadstena klostermuseum

Motion: Låt Nobelmuseet i Karlskoga ingå i den nationella Nobelsatsningen

Infrastruktur och kommunikationer:

Motion Hyperloop i Sverige

Motion: Vikten av ett fungerande vägnät i Örebro län

Motion: Tåg Stockholm–Örebro–Karlstad–Oslo

Motion: Järnväg till Karlskoga
Motion: Upprustning av riksväg 51

 

Övrigt:

Motion: Sommartid året om

Motion: Syntest vid förnyelse av körkort

Motion: Föräldraledighet för förtroendevalda i kommun, region och landsting

Motion: Minigrisar som sällskapsdjur

Motion: Involvera hästnäringen i friskvård och rehabilitering

Motion: Nationell samordning mot översvämningar vid extrema regnfall

Motion: Kvarntorpsområdet

 

: