Alla mina elever – krönika

Bakom en lastpall med varor möter jag ett ansikte jag inte sett på sju år. Då var du en elvaåring med kvicksilver i blodet. Idag är du en ung man som med säkra händer fortsätter plocka upp på hyllorna medan du med lugn och trygg röst förklarar för en annan anställd hur hon ska lösa ...

Kunskapen om diabetes skämmande låg

Skulle du våga skicka ditt kroniskt sjuka barn till skolan om du visste att personalen inte hade den kunskap om sjukdomen som krävs för att barnet ska överleva skoldagen? Skulle du som lärare känna dig trygg om du inte hade den kompetensen? Ett nytt ställningstagande från försäkringskassan ställer dessa frågor på sin spets. Omkring 8 ...