Jag är inte alls fördomsfri

Jag önskar att folk sa till när jag är och/eller agerar fördomsfullt. På samma vis som jag vill att folk säger till om jag har toapapper under skon eller gylfen öppen. Båda sakerna, fördomarna och gylfen, är lika pinsamma och lika omedvetna. Jag vet inte om att jag har fördomar, det är därför de är ...

Årets God Jul-rim till Kumla kommunfullmäktige

Årets God Jul-rim till Kumla kommunfullmäktige
Årets sista kommunfullmäktige var ungefär en kvart långt. Få ärenden, gissningsvis för att den stora middagen efteråt, då alla som jobbat i kommunen i tjugofem år uppmärksammas, inte ska bli försenad.  Jag brukar hålla ett anförande på rim sista fullmäktige, för att säga God jul bland annat. Förra året lyckades jag få med ett avslagsyrkande ...

Varför tystas oppositionen?

Varför tystas oppositionen?
Öppenheten och hur demokratin fungerar i Kumla har varit uppe till diskussion förr. Tyvärr inte i berömmande ordalag utan för att oppositionen tystats på olika sätt. Smädeorden har varit många men nu verkar taktiken vara en annan. Istället för att tala om hur dumma mina förslag är så hindrar man mig helt enkelt från att ...

Barn har rättigheter!

Ett barn som utsätts för ett brott, själv begår ett brott eller är med om en vårdnadstvist befinner sig i en otroligt utsatt situation. Barn har svårt att hävda sig i en rättsprocess och upplever ofta att ingen lyssnar på dem, tar dem på allvar eller att de inte blir trodda. Så får det inte ...

Budgetanförande i Kumla fullmäktige 2013

Budgetanförande i Kumla fullmäktige 2013
Det här är det första anförandet jag höll under budgetdebatten 2013. Första anförande innebär att alla partiföreträdare får fem minuter – utom majoriteten som får tio – på sig där övriga inte får begära replik. Blåklinten har en lång historia i landet. I åkrarna ser vi den numer inte lika ofta då man med kemiska ...

Se verkligheten och gör något!

Barn är alltid barn men barn med funktionsnedsättningar är extra utsatta för våld, hot och sexuella övergrepp. Dessa barn har ett särskilt behov av stöd och det offentliga har ett stort ansvar för att förhindra övergrepp genom förebyggande insatser. Det första vi behöver göra för att åstadkomma en förändring är att erkänna att problemet existerar. ...

Varför jag inte vill ha Dan-Åke Moberg som ordförande i kommunfullmäktige

Varför jag inte vill ha Dan-Åke Moberg som ordförande i kommunfullmäktige
På senaste kommunfullmäktige skulle vi välja ny kommunfullmäktigeordförande. Jag – och övriga i Folkpartiet – valde att avstå från att rösta. Jag kunde omöjligt vara med och sanktionera det val som Socialdemokraterna gjorde när de förde fram Dan-Åke Moberg som sin kandidat. Dan-Åke Moberg har många kvaliteter. Han är förbaskat trevlig när man träffar honom ...