Lagstiftning som skadar världens mest utsatta kan inte försvaras

Liberalerna har inte ställt sig bakom den politik som nu allvarligt skadar ensamkommande barn. Inför den tillfälliga asyllagen vände vi oss kraftigt mot att familjeåterförening hindras och att särskilt ömmande omständigheter slopats som asylskäl. Partiet anser också att tillfälliga uppehållstillstånd aldrig bör vara kortare än tre år. Regeringen har nu lyckats med ambitionen att Sverige ...

Assistansen är hotad!

Tänk dig att du behöver hjälp för att kunna gå, stå och kommunicera. Tänkt dig att du är beroende av andra människor för vänner, bio eller något så basalt som toaletten. För trettonåriga Olivia och många med henne är det vardag. Den personliga assistansen var en frihetsreform som gav människor större inflytande över sina liv. ...

Kunskapen om diabetes skämmande låg

Skulle du våga skicka ditt kroniskt sjuka barn till skolan om du visste att personalen inte hade den kunskap om sjukdomen som krävs för att barnet ska överleva skoldagen? Skulle du som lärare känna dig trygg om du inte hade den kompetensen? Ett nytt ställningstagande från försäkringskassan ställer dessa frågor på sin spets. Omkring 8 ...

SV kulturcollege – utveckla, inte avveckla!

Projekt är en lysande lösning när man vill testa något nytt. Om det faller väl ut bör försöket utvecklas, annars avvecklas. Ett lyckat projekt i vårt eget län är SV Kulturcollege som erbjuder personer med intellektuell funktionsnedsättning en möjlighet att närma sig arbete eller vidareutbildning. Nu i maj avslutas det eftersom det inte finns någon ...