Inlägg om glasögon för barn

Herr talman Börja med att yrka Bifall till reservation 1 och 7 Att sitta i klassrummet och inte se vad som står på tavlan. Att plötsligt få en boll i huvudet på idrotten, en boll som kom från ingenstans eftersom man inte såg den. Att ständigt ha huvudvärk. Så ska inga barn behöva ha det. ...

Närvarande vuxna viktigt på ankomstboendena

29. januari 2016 Barn 1
Närvarande vuxna viktigt på ankomstboendena
Efter 450 intervjuer med barn och unga på ankomstboenden runt om i Sverige visar Barnombudsmannen (BO) på allvarliga brister i mottagandet av ensamkommande barn. Mat som inte alltid räcker, ingen läkarvård eller tandvård trots behov och bristfällig och ibland rent felaktig information från personalen. Ensamheten hos många är stor och tillsammans med sysslolösheten ökar ångesten. Kläder, särskilt ytterkläder och skor saknas ofta.

Liberaler, hopp och drömmar

26. januari 2016 Barn 0
Liberaler, hopp och drömmar
”Har man läst nyheterna i höst så har man bara hört om hur många som kommer, hur mycket pengar det kostar, att vi inte har några pengar, att regeringen gör om budgeten för att klara av kostnaderna för flyktingströmmen men vi ser ingen som lugnar ner oss. Ingen Stefan Löfven som signalerar att han har ...

30 barn under 6 år har bara försvunnit

29. december 2015 Barn 0
30 barn under 6 år har bara försvunnit
Barn som spårlöst försvinner. Barn som går till skolan på morgonen och inte kommer hem på eftermiddagen. Barn som går hem till en kompis och sedan inte återvänder. Vad har hänt dem? Var tar de försvunna barnen vägen? Hur märkligt det än låter saknas allt för ofta svar på det. Det finns en förvånansvärd undfallenhet ...

Anförande i kammaren om id-kontroller

Anförande i kammaren om id-kontroller
Vad jag sa i talarstolen när id-kontroller debatterades i kammaren. Herr talman! Det här förslaget har kommit mitt i centrum för den pågående debatten om asyl- och migrationspolitiken, och man använder också migrationsfrågorna i argumentationen. Samtidigt är lagförslaget övergripande och ger regeringen en generell befogenhet. Diskussionen hamnar på flera nivåer samtidigt. Äpplen blandas med päron, ...

Det fria skolvalet

Det fria skolvalet
Skolan är som bekant ett vanligt slagträ i debatterna. Att det är så är i sig inte konstigt. Vi är alla beroende av att skolan fungerar eftersom det är där vi utbildar så att samhället kan gå framåt. Det är mycket tyckande i skoldebatten. Alla har en relation till skolan och därför är det också ...