Förbryllad och förbannad – migration och asyl

05. oktober 2017 asyl, Barn, migration 0
Förbryllad och förbannad – migration och asyl

Jag är förbryllad och förbannad. Den svenska migrationspolitiken har förändrats, det har förmodligen få missat. Under hösten 2015 var det en fruktansvärt kaotisk och svår situation när många människor samtidigt sökte sig till Sverige och visst fanns det anledning att se över lagstiftning och rutiner. Raskt beslutades om id-kontroller och ett halvår senare kom de tillfälliga lagarna som bland annat tog bort möjligheten att få uppehållstillstånd på särskilda skäl/ömmande omständigheter och familjeåterförening, två förändringar som särskilt drabbade barnen. Man införde också korta tillfälliga uppehållstillstånd om tretton månader.

Effekten av lagarna blev den önskade. Färre människor kommer nu till Sverige för att söka asyl. Om det kan man säga mycket men jag lämnar det där för nu. En annan effekt av lagarna var att det tillsammans med att så många människor redan kommit hit och redan fanns i systemet skapade en närmast ogörlig situation på migrationsverket. Det fanns (finns) helt enkelt inte tillräckligt många med tillräcklig kompetens. Förutom långa handläggningstider på i snitt 600 dagar menade man själv att det inte gick att garantera att alla fick en rättssäker hantering. Någonstans här borde ändå de flesta börja fundera. Att få en rättssäker hantering är det minsta kravet vi bör ställa.

Många, många har reagerat på hur de långa handläggningstiderna drabbar framför allt barn och unga. Två år när man är sexton är en enormt lång tid. Det händer så mycket under de där åren.

Larmen om självskadebeteende, suicidförsök och suicid blev fler och fler. Så och larmen om barn och unga som försvann. Tidigare har jag skrivit artiklar och stått i talarstolen och vädjat om att de 300 barn som varje år försvann medan de var placerade i samhällets vård skulle uppmärksammas. Jag ville att man skulle se att det inte handlade om enstaka ungdomar som ”avvek” – under en treårsperiod försvann ungefär 30 barn under sex år. Barn under sex år ”avviker” inte. Barnombudsmannen fick i uppdrag att titta närmare på vad som egentligen händer med barnen som försvinner. Grejen är bara att nu försvinner så otroligt många fler – och de som försvinner när de antingen fyllt arton eller blivit uppskrivna till arton räknas som vuxna. När inte ens de som är under sex år får svarta rubriker på löpen eller egentligen någon uppmärksamhet alls är det inte särskilt konstigt att dessa ungdomars försvinnande knappt berörs alls.

Men det är inte det här som just nu gör mig förbryllad och förbannad. (Å, tro inte att jag inte är förbannad, för det är jag. De ensamkommande barnen och ungdomarna kommer det skrivas spaltmeter om i framtiden och inte mycket kommer vara vackert.) Nej, just nu är jag förbannad och förbryllad över att det som fick så otroligt fort att besluta om vintern 2015 och sommaren 2016 nu inte alls går att rucka på, trots att vem som helst kan se att det leder till helt vansinniga beslut. Jag tänker bara ta två exempel men det finns otaliga.

Två somaliska flickor kommer till Sverige från Somalia. De lämnar allt för att komma undan tvångsäktenskap och krig. Båda könsstympades, de liksom 98 procent av alla flickor i Somalia, en av dem när hon var fem, den andra när hon var åtta. Allting i underlivet skars bort som sedan syddes ihop med bara en liten öppning för urin och mens att komma ut genom, en öppning som är alldeles för liten. Det leder till livslång smärta. I Sverige har de fått hjälp att operera för att slippa smärtan. De är med andra ord öppnade – och en öppnad kvinna är inte en kvinna i Somalia. Hon är inget värd.

Nu ska båda flickorna utvisas från Sverige. Man skriver i domen från migrationsdomstolen ennes historia inte tillräckligt trovärdig

Migrationsdomstolen vill inte ställa upp för en intervju och förklara varför utan hänvisar till den skriftliga domen. Där står att den ena flickans historia inte är tillräckligt trovärdig. Man skriver också att ingen mer behöver veta att hon är öppningsopererad. Vad som händer om hon gifter sig? Ja, det kan man ju inte veta, enligt Migrationsdomstolen. Jo det kan man… man kan i alla fall göra en väldigt kvalificerad gissning.

 

Sen har vi Bibikhal, 106 år. Hon skulle utvisas till Afghanistan. Världen reagerade – hur kan man utvisa en 106-åring till Afghanistan? Ja, det kan man verkligen undra. Bara häromdagen ändrades domen och förvaltningsrätten säger nu att hon inte skulle klara av resan och heller inte klara av att klara sig själv i Afghanistan. Därför beviljas hon 13 månaders uppehållstillstånd i Sverige. 13 månader?! När man är 106 år?! Och resten av familjen då? Ja, det är lite oklart om det ska få stanna men man säger att ”det kan finnas skäl att utreda förutsättningarna för att ge familjen uppehållstillstånd på grund av Bibikhals situation och höga ålder” (Svd). Jo, det kan man ju tycka.

Två exempel. Finns som sagt många andra. Konvertiter som inte är tillräckligt övertygande. HBT-personer som inte är tillräckligt övertygande. Hur bevisar man sin tro? Hur bevisar man att man är homosexuell? Prova själv får du se om du kan bevisa din tro eller brist på tro eller bevisa vilken sexuell läggning du har.

Sista länken fanns det tidigare något vi använde som begrepp. Precis som barn som skulle få uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige då de vuxit upp här skulle äldre få det på grund av bristen på anknytning på annat håll. Det görs inte längre. Därför kan man först tycka att en 106-åring ska utvisas till Afghanistan och sedan ändra det till ett uppehållstillstånd om 13 månader. Därför kan barn, födda och uppvuxna i Sverige, utvisas till länder de aldrig varit i. Ungdomar utvisas efter flera år i Sverige till ett land de inte varit i sedan de var små. De korta uppehållstillstånden innebär att många nu ska in i systemet igen vilket gör att handläggningstiderna inte kommer blir kortare. Fler kommer vara i systemet ännu längre – och fler kommer fara illa på grund av den osäkerhet och oro det innebär.

 

Jag är förbryllad och förbannad. Jag är förbannad över att det faktiskt ser ut så här.

Förbryllad över att inte fler tycker att det är något som är galet när det gör det.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail