Lagstiftning som skadar världens mest utsatta kan inte försvaras

Liberalerna har inte ställt sig bakom den politik som nu allvarligt skadar ensamkommande barn. Inför den tillfälliga asyllagen vände vi oss kraftigt mot att familjeåterförening hindras och att särskilt ömmande omständigheter slopats som asylskäl.

Partiet anser också att tillfälliga uppehållstillstånd aldrig bör vara kortare än tre år.

Regeringen har nu lyckats med ambitionen att Sverige inte längre ska vara ett barnvänligt land vilket förstärktes av Migrationsverkets rättsosäkra åldersuppskrivningar. Dessutom har många kommuner reagerat på uppskrivningarna och försämrade ersättningsnivåer genom att – även innan beslut vunnit laga kraft – dra tillbaka stöd unga bedömts behöva. De ensamkommande barnen har berövats sitt hopp om trygghet. Många ser nu enbart tre alternativ: Att återvända till sin värsta mardröm, att leva papperslös i ännu ett land eller att ta sitt liv.

Stoppa utvisningarna!

Liberalerna har satt ner foten och vill, tillfälligt, stoppa utvisningarna till Afghanistan. Rapporter från exempelvis Lifo visar på ett mycket osäkert läge där antalet skadade och dödade civila ökar.

Det är inte politikers sak att göra bedömningar av skyddsskäl men det är politikens ansvar att stifta lagar som gör att utvisningsbeslut fattas i linje med verkligt skyddande lagar som värnar asylrätten.

Afghanistan är farligare nu än på många år. Staten själv och FN på plats slår fast att civila inte kan garanteras skydd. Svenska Utrikesdepartementet beskriver tortyr, fängslanden och förövare som förlitar sig på straffrihet. I motsats till vad många tror är unga män en grupp som är speciellt utsatta för risker. Det är just unga män som ses som hot i konflikten eller som rekryteras att slåss – och dödas när de vägrar låta sig värvas.

Liberalerna driver sedan länge att Migrationsverket ska utvärdera sina beslut och vi föreslår härmed partiet och riksdagen att Afghanistan görs till pilotland för en sådan verksamhet. Om Migrationsverket anser det säkert att utvisa dit behöver man kunna visa att de som verkställts inte hamnar i fara.

Vi ser med oro på de utvärderingar som gjorts av Migrationsverkets prövningar de senaste åren och Liberalerna upplever att det är nödvändigt att unga som fått avslagsbeslut under denna tid ska kunna få en omprövning, inklusive en åldersbedömning av Rättsmedicinalverket. Detta är en klok hållning från partiet, men vi vill också uppmärksamma hur ohållbart det är att åldern fått så oerhört stor betydelse i förhållande till skyddsskäl. Migrationsöverdomstolen har konstaterat att för barn utan nätverk i Afghanistan är risken så stor att asyl (alternativt skyddsbehövande) ska beviljas – vi anser att detta rimligen även bör kunna gälla unga över 18 år. Domen har dock inte gett den vägledande effekt vi trott ens för barn.

Vi konstaterar också att de grupper som i Migrationsverkets egna rättsliga ställningstaganden bedöms särskilt utsatta inte verkar värnas, exempelvis hazarer och HBT-personer.Många ensamma unga lever med en fruktansvärd utvisningsskräck. Vi har sett flera suicid och ännu fler suicidförsök som följd av regeringens politik – en politik som öppet syftar till att göra livet så svårt för asylsökande här att det avskräcker andra från att komma.

Vi ser tillbaka på Flyktingamnesti 2005 och minns hur den restriktiva politiken skapade apati bland barn och hur politiker då, till slut, insåg allvaret. Tolv år senare väljer ungdomar att ta sina liv inför risken att utvisas men den politiska reaktionen är obefintlig. Det finns inga ord för vad vi känner inför att regeringen inte reagerar med ändrad lagstiftning – en lagstiftning som skadar världens mest utsatta kan inte försvaras.

Frida Johansson Metso
Ledamot av Liberalernas partistyrelse

Christina Örnebjär
Riksdagsledamot för Liberalerna

Debattartikel i Nerikes Allehanda, publicerad 12/7 2017

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail