Lagstiftning som skadar världens mest utsatta kan inte försvaras

Liberalerna har inte ställt sig bakom den politik som nu allvarligt skadar ensamkommande barn. Inför den tillfälliga asyllagen vände vi oss kraftigt mot att familjeåterförening hindras och att särskilt ömmande omständigheter slopats som asylskäl. Partiet anser också att tillfälliga uppehållstillstånd aldrig bör vara kortare än tre år. Regeringen har nu lyckats med ambitionen att Sverige ...