Låt barn återförenas med föräldrar

Idag lämnar Barnrättighetsutredningen sitt betänkande om barnkonventionen till barnminister Åsa Regnér. När barnkonventionen blir svensk lag måste alla myndigheter pröva sina beslut utifrån barnens bästa. Liberalerna välkomnar lagstiftningen men oroas över de dubbla budskap som sänds ut från regeringen.

– Alla barn har rätt till sin familj, det är en grundläggande mänsklig rättighet. Samtidigt gör regeringen det omöjligt för familjer att återförenas när de stramar åt migrationen. Det kan vi aldrig acceptera. Det säger Christina Örnebjär, socialpolitiks talesperson för Liberalerna.

– Det går inte att välja vilka barn som ska omfattas av barnkonventionen, den gäller alla barn. Det går heller inte att välja bland vilka rättigheter som ska gälla, det är hela paketet eller inte alls.

– Flera av regeringens förslag går stick i stäv med barnkonventionen som vi ju redan är förbundna att hålla oss till. När den nu blir lag räknar jag med att man ser över de förslag man lagt och som man aviserat eftersom de helt enkelt inte är förenliga med barnkonventionen, avslutar Örnebjär.

Christina Örnebjär
Riksdagsledamot (L), Örebro län
072-567 31 72

Jonatan Ohlin
Pressekreterare
072-225 27 84

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail