Gästblogg: Jag praoade i riksdagen!

Gästblogg: Jag praoade i riksdagen!
Jag har haft praktik i två veckor på riksdagen tillsammans med Christina Örnebjär. Mina veckor har varit helt toppen. Det har varit väldigt lärorikt och spännande. Jag har fått gå på allt från seminarier till att ha vara med på besök på Sveriges radio tillsammans med Jan Björklund. Jag hade en bild av hur det ...

De är människor

Idag var jag uppe och debatterade socialtjänsten i kammaren – ett otroligt brett område med många viktiga frågor och omöjligt att täcka in på åtta minuter. Jag pratade främst om hedersrelaterat våld och förtryck, konsekvenserna av barnkonventionen som lag och inte minst en fråga som dominerade för ett år sedan och nu nästan tystnat fast ...

Tränger höghastighetsbanorna undan annan infrastruktur, statministern?

Christinas fråga till statsministern Fru talman! För ett par år sedan började utredningen om särskilda banor för höghastighetståg mellan våra tre största städer. Om detta rådde bred enighet över blockgränsen. De dåvarande beräkningarna tydde på att banorna skulle kosta ca 125 miljarder kronor. Sedan dess har kostnadsprognosen skrivits upp rejält – den senaste siffran är ca ...

Låt barn återförenas med föräldrar

Idag lämnar Barnrättighetsutredningen sitt betänkande om barnkonventionen till barnminister Åsa Regnér. När barnkonventionen blir svensk lag måste alla myndigheter pröva sina beslut utifrån barnens bästa. Liberalerna välkomnar lagstiftningen men oroas över de dubbla budskap som sänds ut från regeringen. – Alla barn har rätt till sin familj, det är en grundläggande mänsklig rättighet. Samtidigt gör ...

Depression är en dödlig sjukdom

För flera år sedan låg jag på sjukhus. Där fanns en kvinna som var inlagd för att hon mådde så dåligt att hon vare sig orkade med sig själv eller någon annan – eller någonting alls. Man ville att hon skulle åka hem över helgen därför att man oftast mår bättre hemma och för att ...