Inlägg om postfrågor och grundläggande betaltjänster

Herr talman

Vi pratar stort och vi pratar smått hör i kammaren men vad det än är vi debatterar så är det frågor som berör människor. Ibland är det många, ibland är det de färre men oavsett vilket så är varje enskild fråga viktig för någon. Att servicen behålls på landsbygden berör möjligen i första hand de som bor just i glesbygd och på landsbygd – och en och annan sommargäst – men det gör frågan inte mindre angelägen för dem det berör.

Många gånger är de platser i landet där postservicen dras ner samtidigt de där digitaliseringen gått långsammast, där det finns minst möjlighet till alternativ.

Röda brevlådor, julkort.

Det är bra att utredning görs men frågan är hur länge vi ska vänta. För oss Liberaler är det viktigt att människor ska kunna välja var de vill leva, bo och verka och för att hela landet ska vara ett alternativ behöver grundläggande service finnas. Samdistribution är ett sätt att se till så postservice på landsbygden finns kvar. Det är i sin tur ett sätt att få hela Sverige att leva.

Jag yrkar därför bifall till reservation fyra

Christina Örnebjär
Riksdagsledamot (L)
Örebro län

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail