30 barn under 6 år har bara försvunnit

29. december 2015 Barn 0
30 barn under 6 år har bara försvunnit
Barn som spårlöst försvinner. Barn som går till skolan på morgonen och inte kommer hem på eftermiddagen. Barn som går hem till en kompis och sedan inte återvänder. Vad har hänt dem? Var tar de försvunna barnen vägen? Hur märkligt det än låter saknas allt för ofta svar på det. Det finns en förvånansvärd undfallenhet ...

Anförande i kammaren om id-kontroller

Anförande i kammaren om id-kontroller
Vad jag sa i talarstolen när id-kontroller debatterades i kammaren. Herr talman! Det här förslaget har kommit mitt i centrum för den pågående debatten om asyl- och migrationspolitiken, och man använder också migrationsfrågorna i argumentationen. Samtidigt är lagförslaget övergripande och ger regeringen en generell befogenhet. Diskussionen hamnar på flera nivåer samtidigt. Äpplen blandas med päron, ...