Det fria skolvalet

Det fria skolvalet
Skolan är som bekant ett vanligt slagträ i debatterna. Att det är så är i sig inte konstigt. Vi är alla beroende av att skolan fungerar eftersom det är där vi utbildar så att samhället kan gå framåt. Det är mycket tyckande i skoldebatten. Alla har en relation till skolan och därför är det också ...

Motion om barnbalk

Motion om barnbalk
Den allmänna motionstiden är slut och jag har lämnat in mina första motioner i riksdagen. Några har ett direkt länsperspektiv så som saneringen av Kvarntorpsområdet, andra mer övergripande, som den här om barnbalk. Idag finns en föräldrabalk som behandlar rättsförhållandet mellan föräldar barn coh som funnits sedan 1950. Visserligen har den reviderats men det är dags ...