Årets God Jul-rim till Kumla kommunfullmäktige

Årets God Jul-rim till Kumla kommunfullmäktige
Årets sista kommunfullmäktige var ungefär en kvart långt. Få ärenden, gissningsvis för att den stora middagen efteråt, då alla som jobbat i kommunen i tjugofem år uppmärksammas, inte ska bli försenad.  Jag brukar hålla ett anförande på rim sista fullmäktige, för att säga God jul bland annat. Förra året lyckades jag få med ett avslagsyrkande ...

Varför tystas oppositionen?

Varför tystas oppositionen?
Öppenheten och hur demokratin fungerar i Kumla har varit uppe till diskussion förr. Tyvärr inte i berömmande ordalag utan för att oppositionen tystats på olika sätt. Smädeorden har varit många men nu verkar taktiken vara en annan. Istället för att tala om hur dumma mina förslag är så hindrar man mig helt enkelt från att ...

Barn har rättigheter!

Ett barn som utsätts för ett brott, själv begår ett brott eller är med om en vårdnadstvist befinner sig i en otroligt utsatt situation. Barn har svårt att hävda sig i en rättsprocess och upplever ofta att ingen lyssnar på dem, tar dem på allvar eller att de inte blir trodda. Så får det inte ...