Vialund – igen. Nämndinitiativ i BUN

Vialund – igen. Nämndinitiativ i BUN

Vialund – igen… Det skulle kunna kännas uttjatat om det inte vore för att det enda som är uttjatat är frågorna – inte svaren.
Jag har suttit i barn- och utbildningnämnden sedan förra mandatperioden. Vialund har hela tiden gått med stora underskott och man har ”jobbat med frågan”. För min del är det sex år nu och jag är inte ett dugg närmare en lösning än jag var för sex år sedan.

Jag vill ha svar. Svar och information som går att analysera för att sedan kunna finna en lösning. Eftersom det inte räckt med muntliga frågor har vi i Folkpartiet nu lagt ett så kallat nämndinitiativ i barn- och utbildningsnämnden. Det är ett sätt för icke styrande partiet att få in saker på dagorningen men det görs i princip aldrig i Kumla (kommer bli ändring på det nu…)
Om det tas upp och vad som i så fall beslutas återstår att se.

Så här skrev jag och Kajsa Rosén (ersättare för FP i BUN):

Nämndinitiativ gällande Vialundskolan
Till Barn- och utbildningsnämnden

Under lång tid har det kommit rapporter, anmälningar och artiklar som handlar om Vialundskolan. Inställda lektioner, kränkningar, stökiga lektioner, bristfälliga salar och bristfällig undervisning – larmen har duggat tätt. Många rektorsbyten har gjort sitt till för att situationen ska bli ännu mer känslig och rörig.
Vi i Folkpartiet upplever att informationen kring vad som händer på Vialund har varit knapphändig och att vi många gånger fått läsa i media om nya anmälningar och problem. Vi ser ett stort behov av att få insyn i vad som händer på Vialundskolan och hur förvaltningen har agerat och hur man planerar framöver.

Vi föreslår därför nämnden besluta
Att förvaltningen får i uppdrag att för nämnden redovisa alla anmälningar till skolinspektionen som rör Vialundskolan

Att förvaltningen får i uppdrag att för nämnden redovisa vilka åtgärder man vidtagit utifrån respektive anmälan

Att förvaltningen får i uppdrag att för nämnden redovisa
1) antalet vikarietimmar
2) antalet vikarier
3) antalet inställda lektioner
4) antalet lärarlösa lektioner
5) anledning till varför man tagit in vikarie
6) anledning till varför lektioner blivit inställda
7) anledning till lärarlösa lektioner

Att förvaltningen får i uppdrag att för nämnden presentera en plan för hur man tänker kring Vialundskolans organisation

Att förvaltningen får i uppdrag att för nämnden redovisa till rektor och förvaltning anmälda incidenter

Att förvaltningen får i uppdrag att för nämnden redovisa inkomna skrivelser från lärare, föräldrar och/eller elever gällande Vialund

Att förvaltningen får i uppdrag att för nämnden redovisa hur man har agerat utifrån skrivelser och anmälda incidenter.

För Folkpartiet Liberalerna
Christina Örnebjär
Kajsa Rosén


Läs mer Här
Här
Och här

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

 • Anonym

  Bra Jobbat!!!
  Den systematiska strukturen saknas och gör att ärenden ramlar mellan stolarna vid tjänstebyten.

  Gällande vikarier så fungerar inte vikariepolen. Finns pensinerade behöriga lärare som anmält intresse men blir inte kontaktade. Istället skickar man obehörig som skolan angett att man inte vill ha, gång på gång. Skolan framför kritiken men inget händer efter som systematiken i kvalitetsarbetet avsaknas.

  Nu kanske det kan bli ordning…..

  Jim Persson