Komvux – allting är regeringens fel! Fast vilken regering..?

Komvux – allting är regeringens fel! Fast vilken regering..?

Komvux har debatterats i fullmäktige många gånger. Varje gång skäller den Socialdemokratiska majoriteten i Kumla på nuvarande regering och menar att det är regeringens fel att det ser ut som det gör. Jag visste att det skulle komma upp under budgetfullmäktige – eftersom jag tänkte prata om det! – och läste därför på ordentligt.

I Kumla har vi minsta möjliga utbud på Komvux. Det gör att många faller utanför, kumlabor som annars hade kunnat läsa och få en utbildning som leder till jobb eller en utbildning som leder till universitetet. Idag läser folk sådant de egentligen inte vill eller behöver, bara för att få tillräckligt med poäng.
Folkpartiet vill satsa på komvux. Att satsa på komvux är att investera i människan, Att satsa på komvux ger också mer tillbaka. Mer pengar för samhället och mer för människan, individen. Ja, förövrigt mer pengar till individen också.
Vi ville lägga 1 miljon per år extra på Komvux i Kumla. Dessutom hade vi ett förslag om utökad Studie- och yrkesvägledning som skulle ha fått effekt på komvux också.
Att satsa på Komvux är en investering som betalar sig själv – och mer därtill. Det är Socioekonomi.

Kumla la år 2011 892 konor per invånare på Komvux. Laxå 947. Karlshamn som är jämförbar i storlek 1 525 – alltså 633 mer per invånare än Kumla.

Till att börja med – låt oss skilja på vuxenutbildning och Komvux. Vuxenutbildningen är mycket mer än Komvux.
Näst – nog kan Socialdemokraterna i Kumla skilja på generella och riktade statsbidrag?

80% av vuxenutbildningen finansieras genom riktade statsbidrag – Komvux är den enda delen som inte har statligt riktade anslag. Man får istället ett generellt statsbidrag – med andra ord något man kan bestämma själv över lite mer.
2006 fick vuxenutbildningen 5,8 miljarder i riktade anslag. 2013 är siffran 6,4 miljarder PLUS 1,2 miljarder i generella statsbidrag. Hur man än räknar så är det mer än 2006 och ja – det är löpande priser.
2007 höjde man det generella statsbidraget eftersom man tog bort det riktade anslaget till Komvux.

Att Kumlas socialdemokrater uppenbarligen inte klarar av att handskas med pengar man får om inte någon talar om exakt var de ska gå är ett problem. Att prioritera är tydligen ett problem för socialdemokraterna – det vet vi ju när det gäller grundskolan exempelvis och är ett skäl till att vi vill förstatliga skolan. Det vill inte Socialdemokraterna – varför visar man då inte att man klarar av förtroendet att själva lägga pengarna där de behövs!

Flera gånger under debatten fick jag höra att man visste att det var nuvarande regering som skurit ner på Komvux, något som varit extremt kännbart för Kumla. Man trodde från (S) att det var 2007.
Det stämmer ganska bra.

Direktiv: 2006:20
Departement: Utbildnings- och kulturdepartementet
Datum: 2006-02-16 00:00:00
Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2006

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall belysa hur det kommunala ansvaret
för vuxenutbildningen kan ges bäst förutsättningar efter år
2008, då det riktade statsbidraget till kommunal
vuxenutbildning kommer att upphöra. Utredaren skall därvid
undersöka olika möjligheter för staten att genom finansiering,
lagstiftning eller andra medel säkerställa att målen för
området vuxnas lärande förverkligas. Utredaren skall
redovisa för- och nackdelar med de olika möjligheterna.
Förutsättningar för att stärka samverkan på regional nivå
skall också belysas. Effekterna av olika alternativ på
kommunal nivå i kvalitativt, kvantitativt och ekonomiskt
avseende skall såvitt möjligt redovisas.

När det här beslutades, i februari 2006, var det Socialdemokraterna som satt i regeringen. Det Alliansen gjorde när man tillträdde efter valet hösten 2006 var att tidigarelägga det ett år, till 2007 istället för 2008. Regeringen tillträdde i en högkonjunktur och redan 2005 kom en rapport om att antalet elever på komvux hade ”minskat med 28% de senaste fyra åren”.
Antalet elever sjönk kraftigt från slutet av 1990-talet till 2000-talets första årtionde. Från 2008-2009 ser vi en ökning – under krisens år.
Vad i hela friden hade dagens regering med åren 1998-2005 att göra?! Fast det är klart, i S-oppositionens budgetmotion som lades med Juholt i spetsen tog man bara med statistik från 2004 och då ser det snyggare ut – för Socialdemokraterna.

Åren 2001 till 2002 hade vi flest antal kurser på Komvux. Då fanns det nästan sextusen att välja på i Sverige. 2005/2006 var det nere på nästan 3000. Vad hade alliansregeringen med det att göra?

Den Socialdemokratiska regeringen avskaffade kunskapslyftet 2002 – efter det tappade Komvux elever eftersom många inte längre tjänar på att läsa. Vilka satt i regering 2002?!

Att fler vill läsa på Komvux nu har flera anledningar, en är den ekonomiska krisen. Att man minskade ner på platserna på Komvux när man gjorde är inte så konstigt för det var färre sökande. Att krisen skulle kommakunde ingen i sin vildaste fantasi tro, inte S-regeringen i februari 2006 när man fattade beslutet och inte Alliansen när man genomförde det. Nu ökar man anslaget igen, eftersom man ser att det behövs.

Läs gärna här, sidan fem med staplarna var den jag visade upp i fullmäktige när jag behövde förklara min ”sifferexercis”.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail