Budget 2013 –> Socioekonomi

Budget 2013 –> SocioekonomiHär ligger Folkpartiets budgetförslag för 2013 –> Bakom ligger en massa timmar av frivilligarbete, många kvällar, helger – ja för 97% av alla politiker är fritidspolitiker och i FP Kumla gäller det alla utom mig.

Vi har haft en studiecirkel – som för övrigt inte är slut än, budgeten ska ju läggas och sedan diskuteras efteråt – som heter ”Budget 2013 –>” och vi har haft diskussioner via vår interna Facebook-grupp och via mejl. Alla som har velat har kunnat delta och många har som sagt lagt ner enormt mycket tid. Jag är stolt över FP Kumla och jag är stolt över vår budget.

Vi satsar på mjuka värden, på människan. Vi kallar vår budget för en socioekonomisk budget eftersom vi investerar i människan – och sedan hämtar hem den investeringen mångdubbelt.
Det är en avkastning både för individen och för samhället – ta de miljoner vi vill lägga på AME – arbetsmarknadsenheten. Den som där får hjälp till jobb och sysselsättning får en mångfalt bättre livskvalitet och för samhället – Kumlas – del innebär det dels mindre i försörjningsstöd men också att det så kallade produktionsbortfallet minskar. Man brukar säga att en satsad krona på AME ger två tillbaka – våra två miljoner skulle alltså innebära fyra miljoner tillbaka.

Samma sak med satsningarna i skolan. Modersmål och Svenska som andraspråk gör att eleverna klarar alla andra ämnen bättre – en god avkastning för både individ och samhälle. Studievägledarna är ytterligare en sådan satsning som skulle innebär färre avhopp och flytt mellan programmen på gymnasiet men också på vuxenutbildningen. På tre år innebär Folkpartiets satsning minst tre nya yrkesvägledare.

Familjens Hus är en något väldigt bra i Kumla och vi vill att det ska bli ännu bättre. Mer tid för personalen, mer tid och möjlighet att ge stöd. Alla vet att det är viktigt med tidiga insatser och här finns verkligen chansen till det.

För att behålla de vi har och för att kunna rekrytera nya lärare, förskollärare och fritidspedagoger vill vi höja lönerna för dessa yrkesgrupper. Vår satsning skulle kunna betyda 500 kronor/person.

Vi investerar också i det som normalt sett brukar ses som just investeringar. Vi vill bygga ett nytt äldreboende, ett korttidsboende och en ny skola. Vi ser också att det inom en relativt snar framtid behövs ett särskilt boende för unga, det vi motionerade om tidigare. Vi tycker också att det är dags att komma till skott med ridskolan. Det måste bli en permanent lösning. Vi tycker att alla föreningar bör ha samma förutsättningar och stöd från kommunen – som med fotboll och speedway.

Att äldreomsorgen behöver mer resurser är ingen hemlighet och vi lägger sju miljoner där. En del av det tycker vi ska gå till löner och kompetensutveckling men framför allt personalförstärkning.

Vi satsar stort på IT. Jag tror att de flesta som arbetar i kommunen någon gång varit i kontakt med It-avdelningen för att få hjälp. De är underbemannade och dessutom får teknikerna betydligt högre lön på andra håll. Vi sitter också på gamla lösningar, gammal teknik. Genom att satsa på It-infrastruktur, personal och nya lösningar kommer andra verksamheter kunna arbeta effektivare. Vi måste satsa på IT om andra saker ska fungera. Lika lite som det är någon vits med att bygga en fabrik i en skog utan vägar är det någon idé att försöka utveckla kommunen utan att ha it-infrastruktur.

Vi vill lägga ner JN. Det har vi sagt länge, det är ingen nyhet. Vi startade ett gymnasium när alla andra la ner sina… Ha kvar den utbildning som vi är bäst på men inte i egen regi, låt SUF eller Örebro sköta det och lägg pengarna på grundskolan. Bara i år är det sex miljoner etthundratjugotusen kronor (6 120 000) kronor i minskat elevantal som vi hade kunnat använda annorlunda om vi hade haft våra gymnasieelever i andra skolor.

Vi höjer skatten med femtio öre. Det har vi också flaggat för länge – att investera i sådant som inte ger en plussida någon annanstans leder mot en skattehöjning. Nu är vi där. Femtio öre är mycket pengar och det räcker också. Det ger Kumla 18 miljoner mer än idag. Vi når inte kommunfullmäktigemålet om 2 % i överskott 2013 men vi kommer göra det eftersom våra investeringar ger tillbaka.

Drygt tio miljoner till skolan, fyra till SFI, AME och KomVux, sju miljoner till socialförvaltningen – det är lite av vad Folkpartiet i Kumla vill göra.

Jag har fått frågan om varför vi lägger ner så mycket tid på en skuggbudget som ändå inte går igenom. Svaret är enkelt. Vi tror på den. Vi i Folkpartiet är övertygade om att det här skulle vara det bästa för Kumla och vi tycker att kumlaborna förtjänar en ordentlig chans att få veta vad vi vill. Får man aldrig veta alternativen kan man ju aldrig ta ställning.

Hela vår budget hittar du här!Här är en sen söndagkväll, Magnus sitter med excel och försöker få ihop våra siffror, runt bordet sitter vi andra. Kaffe och pepparkakor hjälpte lite!

Nerikes Allehanda har skrivit om budgetenHär och KumlanyttHär

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail